Zona ERP

ERP; Kurumsal Kaynak Planlama anlamına gelir. ZONA ERP sayesinde bir orgizasyonun tüm veri ve personelinin tek bir noktadada topladığı bilgi sistemidir. ZONA ERP sayesinde işletmelerde mal ve hizmet üretimiiçin gereken iş gücü, makine, malzem gibi kaynakların verimli bir şekilde kullanılmasını sağlar.