Yazılım Danışmanlığı

Yazılım yaşam döngüsü sürecinin doğru planlanması ve başarıyla hayata geçirilmesi şirketlerin son kullanıcı beklentilerini en iyi şekilde karşılamaları, katma değer sağlamaları ve yatırımlarının getirisini maksimize etmeleri açısından büyük önem taşımaktadır.
Yazılım danışmanlığı, günümüz gereksinimleri belirlenmesi, müşteri ihtiyaçlarının projelendirilmesi ve servis süreçlerinin uygulanması konularını kapsamaktadır.